Det er dessverre tomt for pneumokokkvaksinen ved alle apotekene. Vi oppdaterer her når vaksinen igjen er tilgjengelig.

Barn født etter 01.07.2006 er vaksinert mot pneumokokker.

Pneumokokkvaksine anbefales til:

  • Alle personer over 65 år  (hvert 10 år).
  • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen anbefales også ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.
  • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.