Pris

Barn under 16 år er gratis. Du får frikort tilsendt i posten automatisk når frikortgrensen er nådd, 2460 kroner i 2021.

 

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege kr 160
 • Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin kr 212
 • Enkel pasientkontakt kr 76
 • Blodprøver kr 111
 
 Inngår ikke i frikortordningen:
 
 
 
 • Førerkortattest 800 kr
 • Attest til studier 500 kr
 • Politiskole/dykking/fallskjerm 1000 kr
 • Offshoreattest ( Kun Dr. Rønning) 2000 kr
 • Legeerklæring 200 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m  138 kr
 • Sårskift – prisen vurderes ut i fra materiell som blir benyttet
 • Større kirurgiske inngrep, glukosebelastning 138 kr
 • Gynekologisk undersøkelse 64 kr