Vaksinering mot korona – Vaksinetelefonen: 38 07 50 00 – tastevalg 6.

Når kan de som trenger det få oppfriskningsdose?

Til personer med alvorlig svekket immunforsvar kan oppfriskningsdosen gis allerede tre måneder etter siste dose i grunnvaksinasjonen, det vil si tre måneder etter den 3. dosen.

FHI har informert kommunene og spesialisthelsetjenesten om viktigheten av å gi tilbudet til denne gruppen, og at det legges til rette for at personer med alvorlig svekket immunforsvar får rask tilgang til oppfriskningsdose.

–Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege eller spesialist, eller et nytt vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten for å få tilbud om oppfriskningsdose for denne gruppen. Pasientene kan bruke samme dokumentasjon som sist, og kommunene skal være klar over at det innebærer at de skal få tilbud om en 4. dose, sier Bukholm.

Hvilke grupper er det som får tilbud om fire doser og hvilken dokumentasjon må fremvises ved vaksinasjon?

Tilbudet om en 4. dose gjelder alle som tidligere er anbefalt tre doser i grunnvaksinasjonen. Det vil dermed gjelde alle i gruppe 1 nedenfor og noen i gruppe 2.

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må vise dokumentasjon på dette, enten i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, kopi av journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene, kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.