PERMISJON

Dr. Linda Stray Hoel skal ha permisjon fra 17.08.23 til og med Februar 2024.

Dr. Johann Hagemann Farstad vikarierer i denne perioden.