Legekontoret deltar i videreutdannelse av leger. Vi har regelmessig besøk av legestudenter. Når de er utplassert på vårt kontor, er de helt i slutten av medisinstudiet og de er her 1 mnd. Formålet med å ha studenter i allmennpraksis, er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et fagligt høyt nivå. En god utdannelse av leger skjer ved en vekselvirkning mellom studenten og den veiledende legen på legekontoret.